رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی

تاریخ ایجاد 10/08/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 230 صفحه با فرمت WORD   قیمت: 7800 تومان   حجم فایل: 12914 kb  تعدادمشاهده  12


دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی مدرسه ابتدایی 230 صفحه با فرمت WORD
 
 
مقدمه:
 
افراد هر جامعه اي سرمايه هاي هميشگي آن هستند و هر جامعه اي تمام توجه خود را معطوف به اين افراد مي كند بطوريكه تلاش هر جامعه اي به اين موضوع معطوف است كه در هر مقطع سني آموزش و پرورش مناسب را در محيط مناسب به افراد خود بلاخص كودكان بدهد زيرا هر گونه سرمايه گذاري و برنامه ريزي در رابطه با كودكان در آينده منجر به داشتن افرادي با توانمنديهاي خاص و نهايتاً دستيابي به جامعه اي پيشرفته و داراي ارزشهاي متعالي خواهدشد.
 
كودكان بايد در شرايطي پرورش يابند تا بتوانند ارتباط مناسب و هدفمند با محيط و جامعه خود را برقرار سازند.پس اولين دوره ورود كودك به اجتماع مرحله اي اساسي و بنيادين در محقق شدن اين مهم است.
 
در فرهنگ ايراني-اسلامي ما نيز تعليم و تربيت و علم آموزي جايگاهي بسيار والا دارد[1] و تاكيد بر تربيت و پرورش كودكان در سنين پايين كه به نوعي آغازگر شكل گيري شخصيت و آماده سازي او براي ورود به اجتماع است بيشتر است[2] زيرا آنچه ضروري است تا كودكان افرادي شايسته و مفيد باشند به صورت بالقوه در آنان قرار داده شده تنها بايد آن را در محيط و فضايي مناسب شكوفا ساخت بطوريكه چنانچه محيط فيزيكي و فضاي كالبدي با ذات و طبيعت جستجوگر كودك سازگار نباشد بعيد است روح او ترغيب به يادگيري و استعدادهاي بالقوه او بالفعل شود. البته بايد در نظر داشت كه منظور از اين فضا تنها يك محيط فيزيكي صرف نيست بلكه منظور فضايي فعال و تأثيرگذار است كه در شكل گيري شخصيت وي دخالت مي كند و امنيت و آزادي وآرامش او را تأمين و محافظت مي نمايد . با قاطعيت ميتوان مدرسه را يكي از پيشگامان اين گونه فضاهاي تأثير گذار دانست.
 
 
 
فهرست مطالب :
• عنوان پروژه:                         
طراحی مدرسه بهینه در مقطع ابتدایی(  ناحیه )
 
مقدمه
• بیان ضرورت مطالعه و طراحی 
الف) ضرورت کمی:
ب‌) ضرورت کیفی:
• بیان هدف: ( ارا ئه تصویر کلی از محصول نهایی )
• برنامه زمان بندی:
• منابع و مآخذ:
 
گام دوم:شناخت
مرحله اول : 
مطالعات پایه  - زمینه 
فصل اول : 
مطالعات پایه  
کودک
• روانشناسی کودک
• روانشناسی رشد و مفاهیم بنیادی آن
• بررسی نظریه ها
• خصوصیات دوره دبستان- دوره سوم کودکی (از 6 تا 12 سالگی) 
• رابطه کودک و مدرسه 
• روان شناسی تربیتی 
کودک و فضا
• ارتباط کودک و فضا
• غنی سازی فضا برای رشد همه جانبه ی حواس کودک
آموزش و پرورش
• کلیاتی در آموزش و پرورش
• اهمیت آموزش و پرورش در فرآیند توسعه کشور
• اصول حاکم بر آموزش و پروش
• اهداف و اهمیت آموزش و پرورش  
• ویژگی های یک طرح آموزشی مناسب 
• آموزش و پرورش در آینده
بررسی انواع نظامهای آموزشی
• نقد و بررسی نظامهای آموزشی
• مقایسۀ دو سیستم آموزشی: سیستم آموزشی رایج و سیستم آموزش مدرن
• تغییر نظام آموزشی در ایران :
بررسی ابزارهای آموزشی
• تعریف بازی :
• فواید بازی:
• تاثیر بازی در آموزش کودکان
• بازی در مرحله سوم کودکی (6-12 سالگی)
• انواع بازی و اهداف آن در دوره(7 تا 12 سالگی) 
• نیازهای کودک برای نقاشی
• اهمیت قصه
• قصه گویی و رشد :
• تأثیر ات قصه 
• خصوصیات شعر کودک :
• نقش تئاتر
• ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب
 
فصل دوم :مطالعات زمینه
خصوصیات و ویژگی های شهر مشهد
• مطالعات کالبدی
• بررسی سیمای فرهنگی – اجتماعی شهر
• بررسی جمعیت
• چشم انداز توسعه شهر مشهد:
• بررسی اقتصادی: 
• بررسی فرهنگی:
• یررسی وضعیت آموزشی
• مطالعات اقلیمی:
• نتایج:
اصول مکانیابی فضاهای آموزشی
1- سازگاری
2- مطلوبیت
3- ظرفیت
مکانیابی سایت
 مکان یابی و بررسی سایت دانشسرا
 
مرحله دوم : مطالعات تکمیلی _تطبیقی 
فصل اول:  مطالعات تکمیلی
عوامل مؤثر در عملکرد فضاهای آموزشی
• نقش معماری
• خصوصیات  محیطی 
• خصوصیات کالبدی 
تأثیرات اقلیمی
• عمده‌ترین ویژگی‌های تاثیر گذار در ساختمان‌های آموزشی 
• راهنمای طراحی اقلیمی گروه اقلیمی1
اصول ایمنی- سازه – تأسیسات                        
1) ایمنی
2)بررسی های سازه 
3)سیستم های تأسیساتی
تناسبات و استانداردها
• تناسبات انسانی در فضاهای آموزشی
• ملاحظات اجرایی در استانداردها
• استاندارد مبلمان
انواع سازماندهی
• سازماندهی فضای آموزشی 
• انواع سازماندهی محیط مدارس
• سازمان اجتماعی کلاس 
 
بخش ششم:بررسی انواع مدرسه
1)مدارس فضای باز
2)مدارس اجتماعی
 
بخش هفتم:بررسی فضاها در مراکز آموزشی
 
 
فصل دوم :مطالعات تطبیقی
• بررسی نمونه های خارجی
• بررسی نمونه های ایرانی
• نمونه های معاصر
 
مرحله سوم :تحلیل و جمع بندی
• جمع بندی اطلاعات 
 
مرحله چهارم:برنامه فیزیکی
1)مبانی برنامه ریزی
2)طرح جامع و برنامه فیزیکی و سرانه ها
3)مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزش عالی
 
منابع و ماخذ:


کلمات کلیدی مرتبط:
مدرسه ابتدایی , رساله , طرح نهايی ,مطالعات,پروژه,پروپوزال , برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran,معماري,دانلود ,رايگان,طراحي , نامه, طرح نهایی ,استانداردها, اصول, تاريخچه, مباني ,نمونه موردي,دانلود رساله ,پروژه پایانی معماري ,دانلود رساله معماري, دانلود رساله معماري,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات و نقشه های طراحی کانون آموزش زبانهای خارجی کودکان
مطالعات و نقشه های طراحی مجموعه آموزشی دخترانه
مطالعات و نقشه های طراحی مدرسه هنر های سنتی
رساله طراحی معماری مهدکودک
رساله طراحی هنرستان هنر و معماری