مطالعات کمپ ترک اعتیاد با فرمت پی دی اف

تاریخ ایجاد 03/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 123 برگ با فرمت pdf   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 8634 kb  تعدادمشاهده  79


 

فصل اول : مطالعات پایه
فصل دوم : اعتیاد ، درمان اعتیاد و پیشینه تاریخی
اهذاف ، مراحل درمان و اعتیاد
فصل سوم : نمونه های مشابه
فصل چهارم : ضوابط، استاندارد ها وبرنامه فیزیکی
فصل پنجم: اقلیم تهران و تحلیل سایت
فصل ششم : مبانی نظری و روند طراحی
فصل هفتم : سازه و تأسیسات
فصل هشتم : مدارک و نقشه ها


کلمات کلیدی مرتبط:
فصل اول : مطالعات پایه ,فصل دوم : اعتیاد ، درمان اعتیاد و پیشینه تاریخی ,اهذاف ، مراحل درمان و اعتیاد ,فصل سوم : نمونه های مشابه ,فصل چهارم : ضوابط، استاندارد ها وبرنامه فیزیکی ,فصل پنجم: اقلیم تهران و تحلیل سایت ,فصل ششم : مبانی نظری و روند طراحی ,فصل هفتم : سازه و تأسیسات ,فصل هشتم